Tytuł projektu: European Network to Advance Best practices & technoLogy on medication adherencE

Dane projektu

Program:
COST
Akronim:
ENABLE
Okres realizacji:
20/10/2020 - 19/10/2024

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

Ze względu na starzenie się społeczeństwa, w Europie obserwuje się wzrost zachorowań na choroby przewlekłe i wielochorobowość. Wzrost zachorowań wymaga wielodyscyplinarnej reakcji, która często obejmuje zmianę stylu życia w połączeniu z przyjmowaniem leków przez całe życie. Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich dotyczy jednak nawet połowy osób przewlekle stosujących leki, stanowi poważne wyzwanie w zarządzaniu chorobami przewlekłymi i wiąże się z prawie 200 tysiącami zgonów oraz 80-125 mld Euro kosztów bezpośrednich i pośrednich w Europie. Postęp technologiczny (np. inteligentne pudełka na tabletki, inhalatory cyfrowe, urządzenia śledzące, elektroniczne pióra do iniekcji, e-zdrowie, big data) ma potencjał, aby wspierać pracowników służby zdrowia i dawać pacjentom możliwość wykrywania przypadków nieprzestrzegania zaleceń i radzenia sobie z nimi.

https://www.cost.eu/actions/CA19132/

Osoby realizujące projekt
Komitet sterujący
prof. Przemysław Kardas
Koordynator merytoryczny więcej zamknij
Ewelina Łojewska
Koordynator administracyjny więcej zamknij
Justyna Strumiłło
Koordynator administracyjny więcej zamknij