Tytuł projektu: Improving rational prescribing for UTI in frail elderly

Dane projektu

Program:
National Research Center
Akronim:
ImpresU
Okres realizacji:
01/04/2018 - 31/03/2021
Wartość projektu:
889 398 PLN
Wartość dofinansowania:
890 398 PLN

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

Antybiotyki są jednymi z najczęściej przepisywanych leków, również na UTI, w placówkach opieki długoterminowej, co podkreśla znaczenie zarządzania antybiotykami (ABS). Projekt porównuje doświadczenia w tej dziedzinie Holandii, Norwegii, Polski i Szwecji. W tych krajach w ostatnich latach wprowadzono wiele różnych inicjatyw mających na celu rozwój i wdrażanie ABS (np. w domach opieki). Wśród tych inicjatyw znajdują się krajowe systemy nadzoru nad przepisywaniem antybiotyków, szczegółowe wytyczne dotyczące przepisywania leków oraz krajowe sieci instytucji opieki zdrowotnej, które wymieniają informacje i opracowują politykę ABS. W wyniku nadania politycznego priorytetu kwestii oporności na antybiotyki rozwinęło się kilka inicjatyw. Doświadczenia tych czterech krajów w zakresie różnych inicjatyw mogą być inspiracją dla innych krajów, które chcą rozwijać lub ulepszać ABS.

https://www.ncn.gov.pl/search/node/ImpresU?language=en

 

Osoby realizujące projekt
Komitet sterujący
dr hab. Maciej Godycki-Ćwirko
Koordynator merytoryczny więcej zamknij
Anna Kowalczyk
Koordynator administracyjny więcej zamknij