Tytuł projektu: Leukemia Gene Discovery by data sharing, mining and collaboration

Dane projektu

Program:
COST
Akronim:
LEGEND
Okres realizacji:
26/10/2017 - 24/04/2022

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

Ostra białaczka limfoblastyczna i chłoniak u dzieci stanowią około 30% wszystkich nowotworów dziecięcych, ale ich przyczyny pozostają w dużej mierze nieznane. Badania pacjentów z rzadką genetyczną predyspozycją do białaczek/chłoniaków są niezwykle istotne, ponieważ mechanizmy biologiczne leżące u ich podłoża mogą być istotne dla białaczek i chłoniaków w ogóle. Aby dowiedzieć się jak najwięcej od tych pacjentów i dla nich, niezbędna jest międzynarodowa współpraca ekspertów zajmujących się białaczką i chłoniakami. W związku z tym, ta Akcja, składająca się z onkologów dziecięcych, genetyków i naukowców z wielu krajów w Europie i poza nią, będzie się regularnie spotykać w celu wymiany strategii badawczych i ustanowienia wspólnych projektów badawczych i działań terapeutycznych dotyczących pacjentów z predyspozycjami do białaczki/chłoniaka.

https://www.cost.eu/actions/CA16223/#tabs+Name:Description

Osoby realizujące projekt
Komitet sterujący
prof. Wojciech Młynarski
Koordynator merytoryczny więcej zamknij
Agata Wiśniewska
Koordynator administracyjny więcej zamknij
Justyna Strumiłło
Koordynator administracyjny więcej zamknij