Tytuł projektu: Opracowanie prototypów leków do zastosowania w terapii komórkowej i egzosomalnej zespołu ostrej niewydolności oddechowej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2

Dane projektu

Program:
Fundusze Operacyjne UE
Akronim:
KELI
Okres realizacji:
01/03/2021 - 01/02/2022
Wartość projektu:
840 850 EUR
Wartość dofinansowania:
81 000 EUR

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

Celem projektu jest ocena możliwości zastosowania komórek macierzystych pochodzących z łożyska oraz sekretomu tych komórek w hamowaniu rozwoju procesu zapalnego w czasie infekcji wirusem SARS-CoV-2. Badania będą wykonane w ramach wspólnego projektu Uniwersytetu Medycznego w Kownie, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i litewskiej firmy Kelifarma i zostaną sfinansowane w ramach European Union Funds Investment Operational Programs. Ze strony Uniwersytetu Medycznego w Łodzi projekt będzie realizowany przez zespół prof. dr hab. Małgorzaty Czyż, w którym głównym wykonawcą jest mgr Katarzyna Kluszczyńska, słuchaczka Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej.

https://umed.pl/nauka/projects/

Osoby realizujące projekt
Komitet sterujący
prof. Małgorzata Czyż
więcej zamknij
Aneta Andrzejczyk
więcej zamknij