Tytuł projektu: SMART LIVING HOMES – WHOLE INTERVENTIONS DEMONSTRATOR FOR PEOPLE AT HEALTH AND SOCIAL RISKS

Dane projektu

Program:
Horizon2020
Numer umowy:
857223
Akronim:
GATEKEEPER
Okres realizacji:
01/10/2019 - 31/03/2023
Wartość projektu:
23 636 704,38 EUR
Wartość dofinansowania:
516 875 EUR
Procent wydatkowania środków:
18%

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

Rosnąca liczba osób starszych w krajach UE stwarza nowe wyzwania w zakresie samodzielnego życia. W poszukiwanie skutecznych rozwiązań zaangażował się zespół projektu GATEKEEPER, którego celem jest zapewnienie zdrowszego, samodzielnego życia starzejącym się populacjom. Postanowił połączyć dostawców usług opieki zdrowotnej, przedsiębiorców, osoby starsze i lokalne społeczności, w których żyją, aby w ten sposób stworzyć otwartą, opartą na zaufaniu platformę służącą dopasowywaniu pomysłów, technologii i procesów do potrzeb użytkowników. Projekt obejmie także działania w zakresie ochrony danych i tworzenia wartości przy użyciu zaawansowanych wzorców marketingowych. W działania mające na celu przygotowanie rozwiązań do komercjalizacji będzie zaangażowanych 40 000 seniorów, a także władze, instytucje, firmy, stowarzyszenia i naukowcy oraz osiem społeczności regionalnych z siedmiu krajów UE.

https://cordis.europa.eu/project/id/857223

Osoby realizujące projekt
Komitet sterujący
Prof. Przemysław Kardas
Koordynator merytoryczny więcej zamknij
Ewelina Łojewska
Koordynator administracyjny więcej zamknij