Projekty w liczbach

Uniwersytet Medyczny w Łodzi posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów.
Na Uczelni wdrożona jest metodyka zarządzania projektami PRINCE2.

W 2021 roku Uczelnia realizuje:

 

5 projektów infrastrukturalnych
o łącznej wartości ponad
386mln pln
16 projektów ze środków strukturalnych
o łącznej wartości ponad
77mln pln
10 projektów o charakterze międzynarodowym
o łącznej wartości ponad
2.1mln euro
57 projektów finansowanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki
(granty naukowe) o łącznej wartości ponad
32mln pln
11 projektów badawczo - rozwojowych
o łącznej wartości blisko
88.2mln pln
8 projektów na realizacje badań klinicznych finansowanych przez Agencję Badań Medycznych
o łącznej wartości 245 835 499,56 PLN w tym dla UMED ponad
52mln pln

W okresie 2014- 2020

7 projektów infrastrukturalnych
o łącznej wartości ponad
487mln pln
34 projekty strukturalne
o łącznej wartości ponad
105mln pln
40 projektów o charakterze międzynarodowym
o łącznej wartości ponad
4mln euro
16 projektów badawczo-rozwojowych
o łącznej wartości ponad
91.1mln pln
W zakresie projektów naukowych dofinansowanych przez NCN od 1 edycji konkursowej na Uczelni realizowano 234 projektów *
o łącznej wartości blisko
107mln pln

*od 2011 r.