Tytuł projektu: Comprehensive analysis of the genetic causes of female hemophilia in Poland.

Dane projektu

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu
Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
MD-PhD Szymon Janczar
więcej zamknij