Tytuł projektu: Development of selective endometriosis therapy based on mesoprogestagens.

Dane projektu

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu
Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
MD-PhD Piotr Sieroszewski
więcej zamknij