Tytuł projektu: COLLACRIME – zastosowanie kolagenu rybiego w opracowaniu nowej strategii wspomagającej leczenie oka wrażliwego

Dane projektu

Okres realizacji:
01/01/2021 - 31/12/2023
Wartość projektu:
4990179,85
Wartość dofinansowania:
4512937,37

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu
W ramach  projektu opracowany zostanie innowacyjny wyrób medyczny w postaci kropli do oczu dla ludzi na bazie kolagenu rybiego. Włókna kolagenowe stanowią̨ kluczowy komponent rogówki oka. Ponadto, kolagen uzupełnia warstwę̨ wodną filmu łzowego w białko zawierające takie aminokwasy jak: glicyna, prolina oraz hydroksyprolina. Kolagen rybi jest białkiem w pełni naturalnym, posiadającym identyczną strukturę̨ jak kolagen ludzki. Dzięki biozgodności z kolagenem ludzkim możliwe będzie uzyskanie wysoce efektywnego efektu terapeutycznego proponowanego wyrobu medycznego w terapii zaburzeń wzroku.
Co trzeci pacjent zgłaszający się na wizytę do lekarza okulisty prezentuje symptomy sugerujące zespół oka wrażliwego / suchego. Objawy obejmują m.in.: ból, dyskomfort, pieczenie, szczypanie oczu, które znacznie obniżają jakość ich życia.

Zespół oka wrażliwego / suchego to jedno ze schorzeń najczęściej spotykanych w codziennej praktyce okulistycznej. Jest to schorzenie przewlekłe i długoterminowe, którego częstość występowania wzrasta z wiekiem. W oparciu o wiodące dane szacunkowe zespół oka wrażliwego / suchego dotyka 35% populacji świata; aktualne dane sugerują jednak wyższe wartości, według których  częstość występowania tego schorzenia na świecie sięga 57,1%.
Zostaną przeprowadzone następujące badania przemysłowe oraz prace rozwojowe:
1. Optymalizacja metody otrzymania kolagenu rybiego oraz walidacja otrzymanego kompozytu rybiego kolagenu.
2. Opracowanie warunków sterylizacji kolagenu.
3. Formulacja kropli.
4. Badania cytotoksyczności wg PN-EN ISO 10993-5:2009 i genotoksyczności wg PN-EN ISO 10993-3:2014.

5. Analiza działania uczulającego na skórę. Testy drażniące i uczulające skórę będą przeprowadzane na modelu mysim i króliczym.

Projekt realizowany jest w konsorcjum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i   COLLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, będącej liderem projektu.
Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
prof. dr hab. n.med. Ireneusz Majsterek
więcej zamknij