Projekty inwestycyjne

Program Tytuł projektu Akronim Okres realizacji Wartość projektu Wartość dofinansowania Opis
Akademia Zdrowia EcoUMED 01/01/2018 - 31/12/2023 51000000,00 Zobacz opis
BRaIN – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji 01/09/2018 - 30/11/2021 63342436,56 38318482,69 Zobacz opis
Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 27/07/2018 - 31/12/2018 2700000,00 Zobacz opis
MOLecoLAB – Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywalizacyjnych 01/01/2018 - 31/12/2022 59940263,33 41639185,55 Zobacz opis
Poprawa jakości kształcenia i wzrost konkurencyjności Uczelni dla potrzeb Międzywydziałowej Katedry Anatomii i Histologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 01/08/2015 - 31/12/2018 29282000,00 Zobacz opis
Termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi-etap 4 24/10/2017 - 31/12/2022 9938813,40 6011280,31 Zobacz opis
Zielony Kampus CKD-EcoUMED 01/01/2018 - 31/12/2024 262000000,00 Zobacz opis

Znalezionych projektów: 7