Projekty B+R

Program Tytuł projektu Akronim Okres realizacji Wartość projektu Wartość dofinansowania Opis
Aktywność proteaz SARS-CoV-2 a naturalny przebieg kliniczny infekcji COVID-19: ocena potencjału diagnostycznego i przydatności w stratyfikacji grup ryzyka 29/10/2020 - 31/12/2021 1828550,00 Zobacz opis
Aktywny materac Sorest z technologią bezkontaktowego pomiaru i modulacji snu 01/09/2018 - 31/05/2022 4913518,68 3354890,00 Zobacz opis
COLLACRIME – zastosowanie kolagenu rybiego w opracowaniu nowej strategii wspomagającej leczenie oka wrażliwego COLLACRIME 01/01/2021 - 31/12/2023 4990179,85 4 512 937,37 Zobacz opis
COMRADE oparta na konwolucyjnych sieciach neuronowych wspomagana komputerowo diagnostyka endoskopowa wykrywania wczesnych zmian nowotworowych (gruczolaków) w obszarze jelita grubego. COMRADE 01/03/2022 - 01/03/2025 1 497 500,00 1 497 500,00 Zobacz opis
Dual purinoreceptor-dependent approach to prevent thromboembolic events dependent on blood platelets and endothelium – approaches based on animal and cellular models 01/12/2016 - 30/11/2019 3500000,00 3500000,00 Zobacz opis
Farmakoterapia śródbłonka naczyniowego i aktywacji płytek krwi zależna od prostacykliny, tlenku azotu i tlenku węgla – nowa strategia w zapobieganiu przerzutowości nowotworowej – METENDOPHA 01/07/2015 - 30/06/2020 2427798,00 2226798,00 Zobacz opis
First TEAM „Predictive Biomarkers of Radiation Toxicicty (PBRTox)” 01/05/2017 - 31/10/2021 2594726,00 2594726,00 Zobacz opis
Free Fatty Acid receptors (FFAs) as a new pharmacological target in inflammatory bowel disease: validation of hypothesis and design of novel drug candidates 01/05/2018 - 31/10/2022 3634393,50 Zobacz opis
Inkubator Innowacyjności + Centrum Innowacji i Transferu Technologii 08/02/2017 - 31/01/2019 3357442,32 Zobacz opis
Inkubator Innowacyjności 2.0 01/02/2019 - 31/08/2020 1226400,00 565000,00 Zobacz opis
Inkubator Innowacyjności 4.0 01/07/2020 - 31/12/2022 2111400,00 899000,00 Zobacz opis
MRImmuno-platforma szybkiej decyzji diagnostyczno-terapeutyczej u pacjentów z ogniskowym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego Uniwersytet Medyczny w Łodzi 01/07/2018 - 28/09/2021 9221829,96 4869625,00 Zobacz opis
Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych 22/07/2015 - 31/12/2021 39592 320,00 (Wartość projektu dla UMED: 2701250,00) 2701250,00 Zobacz opis
Nowatorski system do oceny i rehabilitacji zaburzeń układu równowagi – InnoReh 01/09/2016 - 31/08/2020 13523153,00 1052257,00 Zobacz opis
Nowe narzędzie diagnostyki molekularnej i obrazowania w indywidualizowanej terapii raka piersi, tarczycy i gruczołu krokowego / MILESTONE 01/10/2015 - 31/12/2020 800000,00 Zobacz opis
Oparta na konwolucyjnych sieciach neuronowych wspomagana komputerowo diagnostyka endoskopowa wykrywania wczesnych zmian nowotworowych (gruczolaków) w obszarze jelita grubego. Endoscopic Computer-aided Diagnostics based on convolution neural network in detection of early phase adenoma 01/03/2022 - 01/03/2025 1497500,00 Zobacz opis
Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci Polsce 01/03/2017 - 30/06/2021 13506515,00 2478775,00 Zobacz opis
Platforma do szybkiego, bezznacznikowego obrazowania, identyfikacji i sortowania podtypów komórek białaczkowych 01/10/2019 - 29/12/2023 26371262,50 (dla UMED 4667000,00) 26371262,50 (dla UMED 4667000,00) Zobacz opis
Terapia komórkowa w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127. TREGS 01/09/2014 - 31/08/2019 132000,00 Zobacz opis
VRneck SOLUTION – Innowacyjny system do diagnostyki, terapii i treningu zaburzeń funkcjonalnych i uszkodzeń części szyjnej i szyjno-piersiowej kręgosłupa 01/12/2020 - 30/11/2023 11876273,56 10395964,19 Zobacz opis
Wyleczymy Neutropenię (FIXNET): wykorzystanie identyfikacji zaburzeń funkcji pro teaz granulocytów obojętnochłonnych jako nowych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych 01/10/2019 - 29/12/2023 22889450,00 22889450,00 Zobacz opis

Znalezionych projektów: 21