Projekty w liczbach

Uniwersytet Medyczny w Łodzi posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów.
Stosowaną metodyką zarządzania projektami jest PRINCE2.

W 2023 roku Uczelnia realizuje:

 

66 projektów finansowanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki
(granty naukowe) o łącznej wartości ponad
38mln pln
24 projekty międzynarodowe
o łącznej wartości
14.5mln pln
15 projektów na realizację badań klinicznych finansowanych przez Agencję Badań Medycznych
o łącznej wartości blisko 342 mln pln w tym dofinansowanie UMED ponad
94.5mln pln
5 projektów infrastrukturalnych dofinansowane ze środków zewnętrznych
o łącznej wartości
237.5mln pln
10 projektów badawczo - rozwojowych o łącznej wartości ponad 80mln
w tym dofinansowanie ponad
36.5mln pln
26 projektów ze środków strukturalnych o łącznej wartości ponad 111,1 mln pln
w tym dofinansowanie blisko
42.4mln pln

W 2021 roku Uczelnia realizowała:

5 projektów infrastrukturalnych
o łącznej wartości ponad
386mln pln
16 projektów ze środków strukturalnych
o łącznej wartości ponad
77mln pln
27 projektów o charakterze międzynarodowym
o łącznej wartości ponad
3.5mln euro
57 projektów finansowanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki
(granty naukowe) o łącznej wartości ponad
32mln pln
11 projektów badawczo - rozwojowych
o łącznej wartości blisko
88.2mln pln
8 projektów na realizacje badań klinicznych finansowanych przez Agencję Badań Medycznych
o łącznej wartości 245 835 499,56 PLN w tym dla UMED ponad
52mln pln

W okresie 2014- 2020

7 projektów infrastrukturalnych
o łącznej wartości ponad
487mln pln
34 projekty strukturalne
o łącznej wartości ponad
105mln pln
40 projektów o charakterze międzynarodowym
o łącznej wartości ponad
4mln euro
16 projektów badawczo-rozwojowych
o łącznej wartości ponad
91.1mln pln
W zakresie projektów naukowych dofinansowanych przez NCN od 1 edycji konkursowej na Uczelni realizowano 234 projektów *
o łącznej wartości blisko
107mln pln

*od 2011 r.