Projekty strukturalne

Program Tytuł projektu Akronim Okres realizacji Wartość projektu Wartość dofinansowania Opis
Ministerstwa Edukacji i Nauki "Doskonała nauka" – Wsparcie konferencji naukowych XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego w Łodzi 01/06/2022 - 31/12/2023 319028,00 259028,00 Zobacz opis
Ministerstwa Edukacji i Nauki „Społeczna Odpowiedzialność Nauki" UMEDowe ONKOprzypowieści 02/11/2022 - 31/10/2024 297 000,90 267 300,81 Zobacz opis
UMED łączy – program zwiększenia dostępności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 01/10/2019 - 30/06/2023 3838258,40 3723110,64 Zobacz opis
UMED edukuje 01/01/2019 - 31/12/2022 1476152,67 1431868,07 Zobacz opis
Szkoła Orłów 2 12/12/2019 - 30/06/2023 485 934,22 485 934,22 Zobacz opis
Szkoła orłów 28/02/2019 - 30/06/2022 502 842,90 502 842,90 Zobacz opis
Studiujesz – Pracujesz! Program staży zawodowych dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa oraz rynku pracy. 01/05/2016 - 30/04/2018 1 291 380,00 Zobacz opis
Studiujesz – Pracujesz 2! – Program wysokiej jakości staży zawodowych dla studentów Ratownictwa Medycznego, Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa oraz rynku pracy. Biuro Obsługi Studiów 01/01/2018 - 31/12/2019 4061196,25 Zobacz opis
Studia z POWERem – Program Rozwoju Kompetencji studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi kierunków Zdrowie publiczne i Fizjoterapia. Biuro Obsługi Studiów 01/01/2017 - 30/09/2019 872253,75 Zobacz opis
Ścieżki HIPOKRATESA Biuro Promocji 01/10/2017 - 30/06/2019 200600,00 Zobacz opis
Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych 01/04/2021 - 31/12/2023 65999996,70 1973469,85 Zobacz opis
Ready to Teach! Innowacyjny Program Rozwoju Kadry Dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju 01/09/2017 - 31/07/2019 887592,00 Zobacz opis
Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo Zakład Teorii Pielęgniarstwa i Umiejętności w Pielęgniarstwie 01/09/2016 - 31/01/2020 2180106,66 2180106,66 Zobacz opis
Operacja-Integracja 2.0! – II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni 01/01/2019 - 31/10/2023 9 530 604,60 9 530 604,60 Zobacz opis
Operacja – Integracja! Zintegrowany Program Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uniwersytet Medyczny w Łodzi 01/01/2018 - 31/12/2021 11851307,93 Zobacz opis
Nowoczesne udostępnianie i promocja starych druków medycznych 01/07/2020 - 30/04/2021 118800,00 105600,00 Zobacz opis
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Nowoczesne standardy kształcenia doskonalącego lekarzy specjalistów w wybranych specjalizacjach zabiegowych ze szczególnym wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań informatycznych 01/01/2024 - 30/06/2027 35 000 000,00 33 950 000,00 Zobacz opis
Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzebyepidemiologiczno-demograficzne 01/03/2016 - 31/12/2022 1 995 579,60 Zobacz opis
Najlepszy z Najlepszych! 3.0 Potencjalne wykorzystanie zjawiska desensytyzacji receptorów TRPV1 w terapii zespołu jelita drażliwego. 01/06/2018 - 31/05/2019 19425,00 Zobacz opis
Najlepszy z najlepszych 3.0 Przewlekła, nawracająca hipoksemia jako czynnik ryzyka zaburzeń metabolicznych u pacjentów cierpiących na obturacyjny bezdech senny 01/08/2018 - 31/05/2019 76230,00 Zobacz opis
Mali Odkrywcy 01/10/2018 - 30/03/2021 267244,04 Zobacz opis
Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi Uniwersytet Medyczny w Łodzi 01/10/2017 - 30/09/2021 1792260,00 1792260,00 Zobacz opis
Program Operacyjny Wiedza i Rozwój Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biopsychospołecznego modelu funkcjonowania człowieka w środowisku 01/01/2018 - 30/04/2023 943 735,00 Zobacz opis
InterDoktorMen – Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu 01/10/2017 - 30/06/2023 3 350 170,80 Zobacz opis
InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych 01/11/2017 - 31/10/2022 5073282,50 2006600,00 Zobacz opis
FARM@BIO – zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy Dział Projektów 01/03/2016 - 28/02/2019 3252431,09 Zobacz opis
Employ-Farm. Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów kierunków: Farmacja, Kosmetologia, Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Wydział Farmaceutyczny 01/03/2018 - 31/01/2020 1993920,54 1934102,91 Zobacz opis
Elektroniczna platforma administracji publicznej EPAP@UMED 02/01/2018 - 31/08/2022 4 389 055,45 3730697,13 Zobacz opis
Program Operacyjny Wiedza i Rozwój EDUMED_SENIOR – nowy kierunek studiów licencjackich w zakresie koordynowanej opieki senioralnej dostoswany do potrzeb regionu łódzkiego zdefiniowanych w RSI LORIS 2030 Zakład Socjologii 01/03/2017 - 31/12/2020 754 875,00 Zobacz opis
POWR.03.04.00-00-P023/21 Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Doskonałość dydaktyczna uczelni 01/09/2022 - 30/09/2023 524 009,60 524 009,60 Zobacz opis
Doktorat Wdrożeniowy we współpracy z Roche Sp. z o.o. 01/10/2018 - 31/10/2022 511560,00 511560,00 Zobacz opis
Doktorat Wdrożeniowy we współpracy z Mabion S.A 01/10/2020 - 31/10/2024 648154,72 648154,72 Zobacz opis
Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uniwersytet Medyczny w Łodzi 01/02/2016 - 31/03/2022 33 568 532,83 Zobacz opis
BIOStart – wysokiej jakości programy stażowe w wiodących firmach z sektora life – science w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy. Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju oraz Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego 01/09/2016 - 31/08/2018 623437,50 Zobacz opis
Akademia Młodego Odkrywcy Biuro Promocji 03/09/2018 - 31/12/2020 441791,24 Zobacz opis
Program Operacyjny Wiedza i Rozwój ABK for UMED – Strategia Rozwoju Działalności Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 01/10/2017 - 30/09/2020 887 867,77 Zobacz opis
Ministerstwa Edukacji i Nauki „Społeczna Odpowiedzialność Nauki" #zrozumnauke – portal informacyjny o naukach medycznych i naukach o zdrowiu 03/10/2022 - 03/07/2024 236 511,11 150 000,00 Zobacz opis
Ministerstwa Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa" „Używanie tytoniu podgrzewanego – aspekt zdrowotny i społeczny” 02/11/2022 - 01/11/2024 1 013 150,00 1 013 150,00 Zobacz opis
„InterScienceCloud” – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centrum Informacyjno-Biblioteczne 01/11/2017 - 30/04/2021 6068387,09 Zobacz opis
„Jak działa Człowiek” – seria filmów popularyzujących nauki medyczne” 01/01/2020 - 30/06/2021 320 444,71 288 400,24 Zobacz opis

Znalezionych projektów: 40