Badania kliniczne

Program Tytuł projektu Akronim Okres realizacji Wartość projektu Wartość dofinansowania Opis
ALICE -Antivirals for influenza Like Illness? An rCt of Clinical and Cost effectiveness in primary CarE. 20/08/2015 - 31/03/2018 Zobacz opis
Analysis of F8 mutations, HLA alleles and disease- accociated exonic mutations to predict coagulation factor VIII inhibitor development and pharmacokinetics in patiens with heamophilia A. 30/11/2016 - 30/06/2018 Zobacz opis
Assesment of the usefulness of Hemopatch in cornary artery bypass graft surgery (BAXTER). 01/12/2017 - 01/06/2019 Zobacz opis
Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CWBK) – kompleksowe i systemowe wsparcie realizacji badań klinicznych w modelu usług wspólnych 01/01/2021 - 31/12/2025 11222536,40 11222536,40 Zobacz opis
Childhood ALL in Poland (CALL-POL) project: a national harmonization of diagnostics and treatment of acute lymphoblastic leukemia in children 23/06/2020 - 21/06/2026 28123231,18 28123231,18 Zobacz opis
Comparative evaluation of the effectiveness and comfort of using three lancing devices. 07/01/2017 - 30/06/2019 Zobacz opis
Comprehensive analysis of the genetic causes of female hemophilia in Poland. - Zobacz opis
Daystarter - Zobacz opis
Development of selective endometriosis therapy based on mesoprogestagens. - Zobacz opis
Efficacy and Safety Trial of Sodium Valproate, in Paediatric and Adult Patients with Wolfram Syndrome. - Zobacz opis
Efficacy of DE-MRI-Guided Ablation vs. Conventional Catheter Ablation of Atrial Fibrillation. 10/07/2018 - 23/09/2020 Zobacz opis
EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial) 01/09/2020 - 31/12/2025 30084379.80 30084379.80 (całkowita wartość) 1024068.00 (budżet UMED) Zobacz opis
FAST – Food Allergy Specific ImmunoTherapy. 01/12/2015 - 30/11/2016 Zobacz opis
Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF) 17/11/2016 - 28/06/2018 Zobacz opis
Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF) 17/10/2016 - 28/06/2018 Zobacz opis
Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF) – a novel device to assess microvascular endothelial function. 12/12/2017 - 28/06/2018 Zobacz opis
Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF). 12/12/2017 - 28/06/2018 Zobacz opis
FORMA – wieloośrodkowe randomizowane badanie kliniczne z grupą kontrolną oceniające skuteczność i bezpieczeństwo ketoanalogów aminokwasów egzogennych w profilaktyce zaburzeń odżywienia w zespole nerczycowym 01/09/2021 - 31/08/2027 9605089,78 715419,18 Zobacz opis
Heart Sounds Registry in patients using the wearable cardioverter defibrillator (HEARIT-Registry). 22/01/2018 - 31/12/2019 Zobacz opis
HIP Fracture Accelerated Surgical TreaTment And Care tracK (HIP ATTACK) 01/05/2018 - 25/09/2019 Zobacz opis
Interscience cloud - Zobacz opis
LAMAinDiab – lisdeksamfetamina vs metylfenidat dla pacjentów pediatrycznych z zespołem ADHD i cukrzycą typu 1 – randomizowane krzyżowe badanie kliniczne 01/12/2021 - 30/11/2026 9987887,00 7152075,00 Zobacz opis
Left Atrial Appendage Occlusion Study III (LAAOS III) 15/12/2017 - 22/03/2022 Zobacz opis
LEIA-HF: Levosimendan In Ambulatory Heart Failure Patients” 01/07/2020 - 31/12/2024 20582000,00 20582000,00 (całkowita wartość) 1116000,00 (budżet UMED) Zobacz opis
Niekomercyjne badania kliniczne ABM/2022/1 MAGIC-AML – Multiarm, Multicenter, RAndomized, Molecularly-GuIded Controlled Trial of Personalized Treatment Strategy – of Acute Myeloid Leukemia. MAGIC-AML 01/10/2022 - 30/11/2027 32 205 666,50 32 205 666,50 Zobacz opis
Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network, Car-NET 01/01/2021 - 31/12/2026 99175109.82 8333991.97 Zobacz opis
Programmed Ventricular Stimulation to Risk Stratify for Early Cardioverter-Defibrillator (ICD) Implantation to Prevent Tachyarrhythmias Following Acute Myocardial Infarction. 30/06/2018 - 31/12/2021 Zobacz opis
Prospektywne, randomizowane, otwarte badanie kliniczne III fazy z zaślepieniem oceny punktu końcowego oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania cyklosporyny i metotreksatu u dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego 18/06/2020 - 17/06/2026 16016547,36 16016547,36 Zobacz opis
Randomizowane badanie kliniczne kontrolowane placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej i podwójnie pozorowanej próby, oceniające skuteczność, tolerancję i bezpieczeństwo leczenia wigabatryną w stosunku do leczenia rapamycyną jako terapii zapobiegawczej u niemowląt ze stwardnieniem guzowatym 01/04/2020 - 31/03/2026 23119125,00 1528640,00 Zobacz opis
Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo fumaranu dimetylu w redukcji atrofii mózgu, poprawy synaptycznych połączeń czynnościowych, funkcji poznawczych, funkcjonowania i jakości życia pacjentów z rozpoznaniem łagodnych zaburzeń poznawczych oraz otępienia w chorobie Alzheimera 01/12/2021 - 30/11/2026 9968771,73 6865478,73 Zobacz opis
RemiRit – Personalizowane leczenie immunosupresyjne z użyciem rituximabu w leczeniu układowych zapaleń naczyń z obecnością przeciwciał ANCA – randomizowane, wieloośrodkowe badanie kliniczne 01/09/2021 - 31/08/2027 9999999,98 833293,80 Zobacz opis
Report on the survey of needs and potential action lines - Zobacz opis
Safety and efficacy of implanted bio-composite for bone regeneration FlexiOss in patients with primary and secondary bone defects. - Zobacz opis
Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia nawrotu u chorych na chłoniaka DLBCL/HGBCL rozpoznanego w oparciu o monitorowanie krążącego nowotworowego DNA – badanie 2 fazy – (ICHIT ) 01/01/2021 - 31/12/2026 15372570,00 1346082,20 Zobacz opis
SMART CARE -provision of research diseases 17/01/2017 - 30/06/2019 Zobacz opis
Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo rapamycyny w lekoopornej padaczce związanej ze stwardnieniem guzowatym (RaRE) 01/07/2021 - 30/06/2027 16880726,88 3611233,02 Zobacz opis

Znalezionych projektów: 36