Tytuł projektu: Airway Disease Analysis and Prevention

Dane projektu

Program:
EiT Health
Numer umowy:
19065
Akronim:
ADAPT
Okres realizacji:
01/01/2019 - 31/12/2021
Wartość projektu:
381059,00 EUR
Procent wydatkowania środków:
21

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

Rozwiązanie ADAPT łączy nowo opracowany panel kandydatów na biomarkery z „Nasosorption™ FX-i”, bezpiecznym, jednorazowym urządzeniem do nieinwazyjnego pobierania próbek z nosa. Bardziej czuła ocena ma zastosowanie w praktyce klinicznej, nawet u dzieci i osób starszych. Test diagnostyczny jest przewidziany jako narzędzie dla podstawowej opieki zdrowotnej, rozważa się również jego dalszy rozwój w kierunku opieki domowej.

https://eithealth.eu/project/adapt/

Osoby realizujące projekt
Komitet sterujący
dr Marek Chałubiński
Koordynator merytoryczny więcej zamknij
Kinga Zel
Koordynator administracyjny więcej zamknij