Tytuł projektu: CliniMARK: ‘good biomarker practice’ to increase the number of clinically validated biomarkers.

Dane projektu

Program:
COST
Akronim:
CliniMARK
Okres realizacji:
14/03/2017 - 31/10/2021

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

Tysiące krążących białek jest wyznacznikiem choroby, odpowiedzi na leczenie lub prognozy dla pacjenta. Identyfikacja tych biomarkerów cząsteczkowych stanowi wielką obietnicę dla poprawy medycyny spersonalizowanej opartej na badaniach krwi. Diagnozowanie i prognozowanie przy użyciu biomarkerów (np. antygen karcinoembrionalny (CEA)) znacznie poprawiło przeżywalność pacjentów i obniżyło koszty opieki zdrowotnej u pacjentów z rakiem jelita grubego. Pomimo znacznych inwestycji w zwiększenie liczby badań nad biomarkerami, tylko około 150 z tysięcy zidentyfikowanych biomarkerów zostało wdrożonych do praktyki klinicznej. Aby zwiększyć liczbę klinicznie potwierdzonych biomarkerów, zamiast zwiększać liczbę badań nad odkryciami biomarkerów, CliniMARK poprawi jakość i powtarzalność badań oraz ustanowi spójną linię rozwoju biomarkerów od odkrycia do wprowadzenia na rynek.

https://www.cost.eu/actions/CA16113/

Osoby realizujące projekt
Komitet sterujący
prof. Lucyna Woźniak
Koordynator merytoryczny więcej zamknij
Agata Wiśniewska
Koordynator administracyjny więcej zamknij
Justyna Strumiłło
Koordynator administracyjny więcej zamknij