Tytuł projektu: Epidemiology of Ageing and Dementia Prevention

Dane projektu

Program:
EiT Health
Akronim:
Ageing@EITHealth
Okres realizacji:
01/01/2020 - 31/12/2023
Wartość dofinansowania:
35400 EUR

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

Szkoła doktorancka EIT Health Ageing to ogólnoeuropejska współpraca partnerów akademickich i pozaakademickich mająca na celu wyszkolenie nowego pokolenia doktorantów w dziedzinie nauk o starzeniu się, neurobiologii, gerontologii i epidemiologii, a także wyposażenie uczących się w umiejętności w zakresie innowacji i przedsiębiorczości, które mogą wykorzystać do opracowania i wprowadzenia na rynek nowych rozwiązań w dziedzinie opieki zdrowotnej. Konsorcjum obejmuje akredytowane programy doktoranckie na 12 europejskich uniwersytetach o uznanych na arenie międzynarodowej kompetencjach naukowych w dziedzinach badawczych i udowodnionych kompetencjach w zakresie oferowania wysokiej jakości szkoleń doktoranckich. Program obejmuje również kursy w zakresie innowacji i przedsiębiorczości oraz kontakt z siecią EIT Health.

https://eithealth.eu/project/eit-health-ageing-phd-school/

Osoby realizujące projekt
Komitet sterujący
prof. Lucyna Woźniak
Koordynator merytoryczny więcej zamknij
Kinga Zel
Koordynator administracyjny więcej zamknij