Tytuł projektu: Evidence-Based Guidance to Scale-up Integrated Care in Europe

Dane projektu

Program:
Third Health Programme
Numer umowy:
826640
Akronim:
VIGOUR
Okres realizacji:
01/01/2019 - 30/06/2022
Wartość projektu:
3 046 025,71 EUR
Wartość dofinansowania:
88 596 EUR

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

Program ma na celu zrozumienie i poprowadzenie 15 organów opieki przez etapowy proces analizy, doradztwa w zakresie dobrych praktyk i szkoleń w zakresie budowania potencjału systemu opieki oraz podejścia do wdrażania na poziomie operacyjnym, organizacyjnym i strategicznym przez zainteresowane strony w różnych miejscach w Europie. Wymiana wiedzy i wzajemne uczenie się zostaną wzmocnione przez program partnerski łączący „pionierskie” instytucje opieki VIGOUR z „naśladowcami”. Dalsze zewnętrzne instytucje opieki zdrowotnej będą korzystać z doświadczeń zdobytych w trakcie procesu stopniowego zwiększania skali w zakresie dedykowanych programów webinariów i podcastów.

https://www.vigour-integratedcare.eu/

Osoby realizujące projekt
Komitet sterujący
Prof. Tomasz Kostka
Koordynator merytoryczny więcej zamknij
Kinga Zel
Koordynator administracyjny więcej zamknij