Tytuł projektu: From Scientists to Innovators for Industry

Dane projektu

Program:
EiT Health
Akronim:
Sci Fi
Okres realizacji:
01/01/2021 - 31/12/2021
Wartość dofinansowania:
Płatne 100 lub 500 Euro od uczestnika, zależnie od wybranego modułu

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

Przejście od badań akademickich do pracy w przemyśle farmaceutycznym i medycznym może stanowić wyzwanie. Ten kurs pomoże Ci przezwyciężyć to wyzwanie dzięki wskazówkom partnerów akademickich i przemysłowych, dzięki czemu możesz uczyć się na rzeczywistych przypadkach i mieć możliwość pracy z doświadczonymi mentorami.

https://eithealth.eu/project/sci-fi-2021/

Osoby realizujące projekt
Komitet sterujący
Joanna Baranowska
Koordynator administracyjny więcej zamknij