Tytuł projektu: Health Alliance for Prudent Prescription and Yieldof Antibiotics in a Patient-centered Perspective

Dane projektu

Program:
Third Health Programme
Akronim:
HAPPY PATIENT
Okres realizacji:
01/01/2021 - 31/12/2023
Wartość projektu:
3 311 668 EUR
Wartość dofinansowania:
153 042 EUR

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

HAPPY PATIENT spodziewa się zredukować niewłaściwe przepisywanie antybiotyków o 40%. Jego kluczowe wyniki będą zarówno skalowalne, jak i możliwe do wdrożenia w różnych systemach opieki zdrowotnej w UE. Ma on na celu ograniczenie niewłaściwego stosowania i wydawania antybiotyków w najczęstszych zakażeniach nabytych w społeczności (tj. zakażenia dróg oddechowych, dróg moczowych, stomatologiczne) poprzez wieloaspektową interwencję w placówkach opieki zdrowotnej, zgodnie z sugestią zawartą w pkt 4.2 wytycznych UE dotyczących rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w zdrowiu ludzi. Działania w ramach projektu będą skierowane do pacjentów, pracowników podstawowej opieki zdrowotnej (lekarzy ogólnych, pielęgniarek i dentystów), opieki wtórnej (usługi poza godzinami pracy), domów opieki i farmaceutów środowiskowych.

https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/projects/900024/summary

Osoby realizujące projekt
Komitet sterujący
dr hab. Maciej Godycki-Ćwirko
Koordynator merytoryczny więcej zamknij
Anna Kowalczyk
Koordynator administracyjny więcej zamknij