Tytuł projektu: Identification of the Molecular Mechanisms of non-response to Treatments, Relapses and Remission in Autoimmune, Inflammatory, and Allergic Conditions

Dane projektu

Program:
Horizon2020
Akronim:
3TR
Okres realizacji:
01/10/2019 - 31/08/2026
Wartość projektu:
80 803 177,75 EUR
Wartość dofinansowania:
80 600 EUR

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

Rosnąca liczba osób starszych w krajach UE stwarza nowe wyzwania w zakresie samodzielnego życia. W poszukiwanie skutecznych rozwiązań zaangażował się zespół projektu GATEKEEPER, którego celem jest zapewnienie zdrowszego, samodzielnego życia starzejącym się populacjom. Postanowił połączyć dostawców usług opieki zdrowotnej, przedsiębiorców, osoby starsze i lokalne społeczności, w których żyją, aby w ten sposób stworzyć otwartą, opartą na zaufaniu platformę służącą dopasowywaniu pomysłów, technologii i procesów do potrzeb użytkowników. Projekt obejmie także działania w zakresie ochrony danych i tworzenia wartości przy użyciu zaawansowanych wzorców marketingowych. W działania mające na celu przygotowanie rozwiązań do komercjalizacji będzie zaangażowanych 40 000 seniorów, a także władze, instytucje, firmy, stowarzyszenia i naukowcy oraz osiem społeczności regionalnych z siedmiu krajów UE.

https://cordis.europa.eu/project/id/857223

Osoby realizujące projekt
Komitet sterujący
prof. Maciej Kupczyk
Koorodynator merytoryczny więcej zamknij
Agata Wiśniewska
Koorodynator administracyjny więcej zamknij