Tytuł projektu: Innovation Days

Dane projektu

Program:
EiT Health
Numer umowy:
20353
Akronim:
i-Days
Okres realizacji:
01/01/2022 - 31/12/2022
Wartość projektu:
252 880 EUR
Wartość dofinansowania:
10 613 EUR

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

i-Days promują innowacje w dziedzinie zdrowia wśród studentów uniwersytetów poprzez dziesiątki jedno- i dwudniowych programów organizowanych w instytucjach akademickich w całej Europie. Studenci ze wszystkich obszarów akademickich otrzymują wprowadzenie do praktycznych narzędzi innowacji w zakresie zdrowia i konkurują w zespołach, aby stawić czoła rzeczywistym wyzwaniom zdrowotnym postawionym przez EIT Health, lokalne organizacje, prywatne korporacje lub start-upy. Zwycięska drużyna z każdego i-Day weźmie udział w Winners’ Event, finałowym konkursie, który łączy studentów z całej Europy.

https://eithealth.eu/project/i-days/

Osoby realizujące projekt
Komitet sterujący
Anna Bulińska
Koordynator merytoryczny więcej zamknij
Joanna Baranowska
Koordynator administracyjny więcej zamknij