Tytuł projektu: Innovation ecosystem for smart elderly care

Dane projektu

Program:
Interreg Central Europe
Numer umowy:
19519
Akronim:
I CARE SMART
Okres realizacji:
01/11/2019 - 30/04/2022
Wartość projektu:
2 593 040,6 EUR
Wartość dofinansowania:
129 601,10 EUR

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

Projekt I CARE SMART ma za zadanie budowanie oraz wzmacnianie współpracy z organizacjami, które są w stanie dostarczać najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w obszarze opieki zdrowotnej i społecznej dla osób starszych. Jego celem jest przybliżenie społeczności seniorów innowacji poprzez wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług aktywnie angażujących ich odbiorców oraz rozwój „srebrnej gospodarki”. Srebrna gospodarka to m.in. dostarczenie i modyfikowanie produktów dostosowanych do potrzeb seniorów, docenienie osób starszych jako aktywnych uczestników rynku, a także działania skierowane nie tylko do osób starszych, ale także dla instytucji i organizacji, których są klientami.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/I-CARE-SMART.html

Osoby realizujące projekt
Komitet sterujący
dr Sebastian Wawocki
Koordynator merytoryczny więcej zamknij
Ewelina Łojewska
Koordynator administracyjny więcej zamknij