Tytuł projektu: Leveraging AI based technology to transform the future of health care delivery in Leading Hospitals in Europe

Dane projektu

Program:
Horizon2020
Akronim:
ODIN
Okres realizacji:
01/03/2021 - 31/08/2024
Wartość projektu:
11 375 651,37 EUR
Wartość dofinansowania:
287 262,50 EUR

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

Szpitale w całej Europie z trudem radziły sobie z ogromnym obciążeniem wywołanym pandemią COVID-19. Jednym z największych wyzwań było zwiększenie wydajności oddziałów intensywnej opieki medycznej. Zespół finansowanego ze środków UE projektu ODIN zidentyfikował 11 wyzwań związanych z opieką szpitalną, którym można zaradzić poprzez zastosowanie połączenia robotyki, internetu rzeczy i sztucznej inteligencji. Na przykład wdrożenie autonomicznych robotów współpracujących z ludźmi może zmniejszyć obciążenie przepracowanego personelu szpitalnego. Roboty mogą wykonywać szereg działań wspomagających – od czynności związanych z opieką kliniczną po zadania logistyczne. Nadrzędnym celem projektu jest utorowanie drogi do opartego na danych zarządzania i procedur w opiece zdrowotnej.

https://cordis.europa.eu/project/id/101017331

Osoby realizujące projekt
Komitet sterujący
prof. Przemysław Kardas
Koordynator merytoryczny więcej zamknij
Ewelina Łojewska
Koordynator administracyjny więcej zamknij