Tytuł projektu: Network of Health Science Innovation Incubation Programs

Dane projektu

Program:
Erasmus+
Numer umowy:
2019-1-HU01-KA-203-061181
Akronim:
NetHIIP
Okres realizacji:
01/09/2019 - 31/08/2022
Wartość projektu:
241 180 EUR
Wartość dofinansowania:
35 345 EUR

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

Celem projektu jest unifikacja programów inkubacyjnych, które w różnych krajach, na różnych uczelniach są skierowane do studentów z innowacyjnymi pomysłami i rozwiązaniami. W ramach projektu odbyła się analiza ekosystemów startupowych w różnych krajach, a także uwarunkowań lokalnych i uczelnianych. Powstała również platforma online, na której odbywają się hackathony dla studentów ze wszystkich krajów, interdyscyplinarnie i międzynarodowo. Metodologia zastosowana w projekcie będzie również opisana w artykułach naukowych, a także innych materiałach, które w trakcie i po zakończeniu projektu będą służyć upowszechnieniu wyników.

Osoby realizujące projekt
Komitet sterujący
Marcin Ciszewski
Koordynator merytoryczny więcej zamknij