Tytuł projektu: New ways for self-management knowledge to yield up care

Dane projektu

Program:
EiT Health
Akronim:
New SkyCare
Okres realizacji:
01/01/2019 - 31/12/2021
Wartość projektu:
2,750,000 EUR
Wartość dofinansowania:
76 000 EUR

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

New SkyCare dąży do stworzenia pierwszego paneuropejskiego szpitala wirtualnego, zapewniającego pacjentom bezpieczne, komfortowe leczenie w warunkach domowych poprzez telemonitoring i zdalną pomoc medyczną. W ramach projektu powstanie Centrum Usług Medycznych, które zapewni szpitalom całodobową opiekę, monitorującą i prowadzącą przewlekle chorych pacjentów z cukrzycą typu II i przewlekłą niewydolnością serca.

https://eithealth.eu/project/new-skycare/

Osoby realizujące projekt
Komitet sterujący
mgr Piotr Jagiełło
więcej zamknij