Tytuł projektu: Analysis of F8 mutations, HLA alleles and disease- accociated exonic mutations to predict coagulation factor VIII inhibitor development and pharmacokinetics in patiens with heamophilia A.

Dane projektu

Okres realizacji:
30/11/2016 - 30/06/2018

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu
Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
MD-PhD Szymon Janczar
więcej zamknij