Tytuł projektu: Comparative evaluation of the effectiveness and comfort of using three lancing devices.

Dane projektu

Okres realizacji:
07/01/2017 - 30/06/2019

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu
Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
MD-PhD Beata Mianowska
więcej zamknij