Tytuł projektu: Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF).

Dane projektu

Okres realizacji:
12/12/2017 - 28/06/2018

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

Design of the prototype of the device and its clinical verification – diabetes.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
MD-PhD Katarzyna Cypryk
więcej zamknij