Tytuł projektu: Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF) – a novel device to assess microvascular endothelial function.

Dane projektu

Okres realizacji:
12/12/2017 - 28/06/2018

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu
Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
MD-PhD Paweł Górski
więcej zamknij