Tytuł projektu: HIP Fracture Accelerated Surgical TreaTment And Care tracK (HIP ATTACK)

Dane projektu

Okres realizacji:
01/05/2018 - 25/09/2019

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

HIP ATTACK is an international randomized controlled trial of 3000 patients with a hip fracture that requires a surgical intervention.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
MD-PhD Waldemar Machała
więcej zamknij