Tytuł projektu: Left Atrial Appendage Occlusion Study III (LAAOS III)

Dane projektu

Okres realizacji:
15/12/2017 - 22/03/2022

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu
Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
MD-PhD Michał Krejca
więcej zamknij