Tytuł projektu: Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network, Car-NET

Dane projektu

Numer umowy:
2020/ABM/04/00002 - 00
Okres realizacji:
01/01/2021 - 31/12/2026
Wartość projektu:
99175109.82
Wartość dofinansowania:
8333991.97
Procent wydatkowania środków:
0%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
3 %

Stopień realizacji projektu

3%
Opis projektu

Projekt realizowany w ramach konkursu ABM/2020/4 pt. „Opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T) z wykorzystaniem komórek immunokompetentnych modyfikowanych genetycznie” w kooperacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Lider ), Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
prof. dr hab. n.med. Piotr Rieske
więcej zamknij