Tytuł projektu: Report on the survey of needs and potential action lines

Dane projektu

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

EIT Health Innovation Educators Network – EITHiEN

Osoby realizujące projekt