Tytuł projektu: SMART CARE -provision of research diseases

Dane projektu

Okres realizacji:
17/01/2017 - 30/06/2019

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu
Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
MD-PhD Jerzy Wranicz
więcej zamknij