Tytuł projektu: Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo rapamycyny w lekoopornej padaczce związanej ze stwardnieniem guzowatym (RaRE)

Dane projektu

Numer umowy:
2020/ABM/01/00054-00
Okres realizacji:
01/07/2021 - 30/06/2027
Wartość projektu:
16880726,88
Wartość dofinansowania:
3611233,02

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu
Celem projektu jest ocena skuteczności,  tolerancji  i  bezpieczeństwa  rapamycyny  w  terapii  dodanej  do  leków przeciwpadaczkowych  u  pacjentów  z  lekooporną  padaczką  związaną  ze  stwardnieniem  guzowatym. Ponadto  w  badaniu  RaRE-TS  analizowane  będą  w  sposób  prospektywny  biomarkery  molekularne,elektrofizjologiczne i neuroobrazowe epileptogenezy i onkogenezy.
Projekt realizowany w konsorcjum, w którym liderem jest Instytut – Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” a partnerem UMED Łódź.
Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
prof. dr hab. n.med. Wojciech Młynarski
więcej zamknij