Logotypy projektu - Aktywny materac Sorest z technologią bezkontaktowego pomiaru i modulacji snu

Tytuł projektu: Aktywny materac Sorest z technologią bezkontaktowego pomiaru i modulacji snu

Dane projektu

Numer umowy:
POIR.04.01.04-00-0155/17
Okres realizacji:
01/09/2018 - 31/05/2022
Wartość projektu:
4913518,68
Wartość dofinansowania:
3354890,00
Procent wydatkowania środków:
46%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
12 %
Cel główny

Niniejszy projekt ma na celu przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w wyniku których opracowana zostanie innowacja produktowa – aktywny materac SOREST. Rozwiązanie to dostarczy takie funkcjonalności, jak dynamiczne ułożenie określonych partii ciała, odpowiednie podtrzymanie pozycji ciała podczas snu, a także całodobowe monitorowanie parametrów życiowych takich jak: temperatura ciała, częstotliwość tętna, ciśnienie tętnicze, parametry pulsoksymetrii etc..

Stopień realizacji projektu

12%
Opis projektu

Materac będzie stanowić innowacyjne rozwiązanie technologiczne, charakteryzujące się nowym podejściem do monitorowania snu osób chorych, upośledzonych lub niedołężnych z wbudowanym mechanizmem masażu pneumatycznego oraz powłoką czujników realizujących funkcje bezdotykowego monitorowania wyżej wymienionych czynności życiowych. Warstwa pneumatyczna będzie umożliwiała prowadzenie masażu według wybranego schematu działania lub ukształtowanie powierzchni materaca w celu dopasowania go do występującej w danej chwili konieczności. Monitorowanie funkcji życiowych możliwe będzie dzięki zamontowaniu wewnątrz materaca czujników, których budowa, sposób zasilania i łączności zostanie opracowana zgodnie z najnowszymi technologiami IoT. Dzięki realizacji projektu opracowana zostanie nowa metoda diagnozowania zaburzeń oddychania w trakcie snu w połączeniu z nową metodą zmieniającej pozycję chorego podczas snu w celu minimalizacji bezdechu. Grupami docelowymi, do których skierowana zostanie innowacja produktowa są:

– wszystkie (w tym zdrowe) osoby dla których spokojny i efektywny sen jest kluczowym elementem regeneracji;

– osoby chore (w tym niepełnosprawne), których stan fizyczny uniemożliwia samodzielne poruszanie się i wymusza długotrwałe przebywanie w jednej pozycji na łóżku, co często prowadzi do niebezpiecznych dla zdrowia i życia odleżyn;

– opiekunowie osób starszych lub/i chorych w tym pielęgniarki, rehabilitanci

Rezultatem projektu jest innowacja produktowa, która pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska między innymi poprzez umożliwienie zużywania mniejszej ilości materiałów niezbędnych do produkcji materacy np. pianki wypełniającej. Wnioskodawca szacuje, że dzięki zastosowaniu w opracowanym rozwiązaniu specjalnego systemu pneumatycznego wykonanego z folii Polietylen/Polipropylen ilość wykorzystanego wypełniacza materaca zredukuje się o 15%. Poprzez odpowiednie kształtowanie i zgrzewanie folii zostaną utworzone specjalne poduszeczki o odpowiednio opracowanych kształtach, które prócz możliwości sterowania wybrzuszeniem odpowiednich sekcji materaca co zwiększy komfort oraz rehabilitację poprzez odpowiednie podparcie stref ciała, umożliwi obniżenie ilości materiału wypełniającego (zostanie on zastąpiony powietrzem). Ponad to w procesie recyklingu takiego materaca powstanie zdecydowanie mniej odpadów polimerowych, które są dużym problemem dla przedsiębiorstw zajmujących się ich utylizacją Wskaźnikiem osiągniętego rezultatu będzie stworzona karta technologiczna wskazująca na procent obniżenia wykorzystanych materiałów w stosunku do produktów konkurencyjnych.

Rezultaty projektu wpisują się w Cel nr 3 zrównoważonego rozwoju, tj Dobre zdrowie i jakość życia (Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, przyjęta w 2015 przez 193 państwa Organizacji Narodów Zjednoczonych), którego realizacja zapewnić ma wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt. Nowa wizja rozwoju świata nakreślona w Agendzie 2030 koncentruje się na pięciu wielkich zmianach transformacyjnych, określonych jako zasada 5P (People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership). Wyniki projektu w postaci, produktu gotowego do komercjalizacji oraz dodatkowo określone poprzez wskaźniki rezultatu projektu wspierają te zmiany w kontekście:

  1. Ludzi (People)
  2. Partnerstwa (Partnership).

Projekt realizowany jest przez konsorcjum, które tworzą: Summit Technology Sp. z o.o  oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi .

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
prof. dr n.med. Dariusz Nowak
więcej zamknij
Komitet sterujący
Marcin Różanowski
więcej zamknij
Bartłomiej Grobelski
więcej zamknij
Dariusz Nowak
więcej zamknij