Tytuł projektu: COLLACRIME – zastosowanie kolagenu rybiego w opracowaniu nowej strategii wspomagającej leczenie oka wrażliwego

Dane projektu

Numer umowy:
POIR.01.01.01-00-1688/20
Okres realizacji:
01/01/2021 - 31/12/2023
Wartość projektu:
4990179,85
Wartość dofinansowania:
2351626,25

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

Zespół oka wrażliwego / suchego to jedno ze schorzeń najczęściej spotykanych w codziennej praktyce okulistycznej. Jest to schorzenie przewlekłe i długoterminowe, którego częstość występowania wzrasta z wiekiem. W oparciu o wiodące dane szacunkowe zespół oka wrażliwego / suchego dotyka 35% populacji świata; aktualne dane sugerują jednak wyższe wartości – według nich częstość występowania tego schorzenia na świecie sięga 57,1%.

Założeniem projektu COLLACRIME jest opracowanie innowacyjnych w skali światowej kropli do oczu cechujących się wysoką biozgodnością z kolagenem ludzkim o działaniu terapeutycznym na podstawowe zaburzenia powierzchni oka.
Zostaną przeprowadzone następujące badania przemysłowe oraz prace rozwojowe:
1. Optymalizacja metody otrzymania kolagenu rybiego oraz walidacja otrzymanego kompozytu rybiego kolagenu.
2. Opracowanie warunków sterylizacji kolagenu.
3. Formulacja kropli.
4. Badania cytotoksyczności wg PN-EN ISO 10993-5:2009 i genotoksyczności wg PN-EN ISO 10993-3:2014.
5. Analiza działania uczulającego na skórę. Testy drażniące i uczulające skórę będą przeprowadzane na modelu mysim i króliczym.
Liderem projektu jest  COLLMED SPÓŁKA ZO.O a partnerem UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Prof. Ireneusz Majsterek
więcej zamknij