Logotypy projektu - Dual purinoreceptor-dependent approach to prevent thromboembolic events dependent on blood platelets and endothelium – approaches based on animal and cellular models

Tytuł projektu: Dual purinoreceptor-dependent approach to prevent thromboembolic events dependent on blood platelets and endothelium – approaches based on animal and cellular models

Dane projektu

Numer umowy:
TEAM/2016-1/8
Okres realizacji:
01/12/2016 - 30/11/2019
Wartość projektu:
3500000,00
Wartość dofinansowania:
3500000,00
Procent wydatkowania środków:
100%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
100 %
Cel główny

Celem projektu jest stworzenie nowej koncepcji obejścia oporności na niektóre leki przeciwpłytkowe.

Stopień realizacji projektu

100%
Opis projektu

Nowa koncepcja obejścia oporności na niektóre leki przeciwpłytkowe,  ma polegać na działaniu na dwie różne grupy receptorów purynergicznych. Na początku realizacji projektu, w badaniach in vitro, zostaną wyłonione związki o największej aktywności biologicznej. Zostaną one  następnie poddane bardziej szczegółowej charakterystyce w kolejnych etapach zakończonych badaniami in vivo u zwierząt doświadczalnych. W projekcie będą wykorzystywane podstawowe techniki biologii molekularnej oraz zaawansowane badania z wykorzystaniem modeli zwierzęcych.

Projekt jest realizowany w okresie od grudnia 2016 do listopada 2019 roku. W tym czasie, w projekcie zostanie nowozatrudnionych 7 naukowców. Część zadań będzie wykonywana we współpracy z badaczami z placówek zagranicznych. Młodzi naukowcy realizujący projekt będą mieli możliwość odbycia szkoleń, a także krótkich staży badawczych w instytucjach partnerów zagranicznych.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Prof. dr hab. n. med. Cezary Watała
więcej zamknij
Komitet sterujący
Prof. dr hab. Dariusz Nowak
więcej zamknij
Prof. dr hab. Janusz Szemraj
więcej zamknij
mgr Jarosław Horodecki
więcej zamknij