Logotypy projektu - Farmakoterapia śródbłonka naczyniowego i aktywacji płytek krwi zależna od prostacykliny, tlenku azotu i tlenku węgla – nowa strategia w zapobieganiu przerzutowości nowotworowej – METENDOPHA

Tytuł projektu: Farmakoterapia śródbłonka naczyniowego i aktywacji płytek krwi zależna od prostacykliny, tlenku azotu i tlenku węgla – nowa strategia w zapobieganiu przerzutowości nowotworowej – METENDOPHA

Dane projektu

Numer umowy:
STRATEGMED1/233226/11/NCBR/2015
Okres realizacji:
01/07/2015 - 30/06/2020
Wartość projektu:
2427798,00
Wartość dofinansowania:
2226798,00
Procent wydatkowania środków:
100%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
100 %

Uwagi:

Wartość projektu ogółem (wszystkich Beneficjentów) 24 834 510 zł
Cel główny

Celem projektu jest:

  • zbadanie mechanizmów dysfunkcji śródbłonka, aktywacji płytek krwi, procesów zakrzepowych i zapalnych związanych z przerzutowością nowotworową w unikatowych modelach zwierzęcych;
  • zbadanie wpływu substancji działających w oparciu o mechanizmy zależne od śródbłonkowej prostacykliny (PGI2), tlenku azotu (NO), tlenku węgla (CO) na rozwój dysfunkcji śródbłonka, aktywację płytek krwi, procesy zakrzepowe, zapalne oraz przerzutowość;
  • opracowanie oryginalnych związków wielofunkcyjnych o działaniu zależnym od PGI2, NO, CO hamujących rozwój dysfunkcji śródbłonka i przerzutowość;
  • opracowanie panelu biomarkerów dysfunkcji śródbłonka do oceny skuteczności farmakoterapii śródbłonka oraz przerzutowości nowotworowej w modelach doświadczalnych oraz u pacjentów z chorobami nowotworowymi.

Stopień realizacji projektu

100%
Opis projektu

Przedsięwzięcie realizowane jest w konsorcjum tworzonym przez Lidera – Uniwersytet Jagielloński oraz konsorcjantów: -Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Łotewski Instytut Syntezy Organicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Prof. dr hab. n. med. Cezary Watała
więcej zamknij