Logotypy projektu - Free Fatty Acid receptors (FFAs) as a new pharmacological target in inflammatory bowel disease: validation of hypothesis and design of novel drug candidates

Tytuł projektu: Free Fatty Acid receptors (FFAs) as a new pharmacological target in inflammatory bowel disease: validation of hypothesis and design of novel drug candidates

Dane projektu

Numer umowy:
TEAM/2017-4/33
Okres realizacji:
01/05/2018 - 31/10/2022
Wartość projektu:
3634393,50
Procent wydatkowania środków:
68,6%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
84 %
Cel główny

Celem niniejszego projektu jest opracowanie nowych terapeutyków do stosowania w chorobie Leśniowskiego-Crohna (CD) i wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego (UC) w oparciu o związki pochodzenia naturalnego i/lub syntetycznego wykazujące powinowactwo do receptorów dla wolnych kwasów tłuszczowych (ang. free fatty acid receptors; FFAs).

Stopień realizacji projektu

84%
Opis projektu

Projekt zakłada opracowanie nowych terapeutyków do stosowania w chorobie Leśniowskiego-Crohna (CD) i wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego (UC) w oparciu o związki pochodzenia naturalnego i/lub syntetycznego wykazujące powinowactwo do receptorów dla wolnych kwasów tłuszczowych (ang. free fatty acid receptors; FFAs). Nieswoiste choroby zapalne jelit dotykają milionów osób na całym świecie. Nawyki żywieniowe uznawane są za jeden z najbardziej istotnych czynników mogących wywołać nieswoiste choroby zapalne jelit i wpływać na ich zaostrzenie. Żywność wysoko przetworzona, zawierająca środki chemiczne poprawiające jej właściwości (np. emulsyfikatory, konserwanty) zaburza działanie bariery jelito-krew i negatywnie wpływa na kompozycję mikroflory jelitowej, co w konsekwencji przyczynia się do nadmiernej pobudliwości układu immunologicznego i powstawania stanu zapalnego. Terapia polegająca na zmianie nawyków żywieniowych wykorzystywana jest obecnie na całym świecie. Wykazano między innymi, że zmiana diety znacząco łagodzi objawy CD.

Innowacyjność niniejszego projektu wynika z zastosowania nowego celu farmakologicznego – receptorów FFA, których rola w patofizjologii stanów zapalnych jelit nie została ostatecznie zweryfikowana. Dostępne obecnie informacje na temat lokalizacji w przewodzie pokarmowym i wewnątrzkomórkowych ścieżek sygnałowych aktywowanych przez receptory FFA pozwalają przypuszczać, że białka te kontrolują odpowiedź immunologiczną organizmu i regenerację uszkodzonych przez stan zapalny tkanek. Niniejszy projekt zakłada wyizolowanie i zbadanie aktywności leczniczej związków pochodzących z produktów naturalnych, które zawarte są w diecie.

Wyniki badań mogą przyczynić się do stworzenia bezpiecznych terapeutyków, które nie wykazują efektów ubocznych, a są równie skuteczne jak leki konwencjonalne. Ponadto, w celu zwiększenia efektywności wybrane związki połączone zostaną ze związkami metali (np. srebro, złoto), które działają na mikroorganizmy bytujące w przewodzie pokarmowym eliminując te, które przyczyniają się do powstawania stanu zapalnego. Takie połączenie może okazać się rewolucyjne i przyczynić do poprawienia skuteczności terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit i jakości życia pacjentów na całym świecie. Dotychczas stosowane terapie są obarczone dużym ryzykiem wystąpienia efektów ubocznych (np. przy długotrwałej terapii steroidowej) lub są bardzo drogie i dla wielu niedostępne (np. najnowsze leki biologiczne oparte na przeciwciałach).

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Prof. dr hab. n.med. Jakub Fichna
więcej zamknij
Komitet sterujący
prof. Andrzej Głąbiński
więcej zamknij
prof. Agnieszka Wierzbowska
więcej zamknij
mgr Jarosław Horodecki
więcej zamknij