Tytuł projektu: Inkubator Innowacyjności 2.0

Dane projektu

Numer umowy:
MNiSW/2019/167/GIR
Okres realizacji:
01/02/2019 - 31/08/2020
Wartość projektu:
1226400,00
Wartość dofinansowania:
565000,00
Procent wydatkowania środków:
93,6%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
100 %
Cel główny

Celem głównym projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych poprzez inicjowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a otoczeniem biznesowym.

Stopień realizacji projektu

100%
Opis projektu
Osoby realizujące projekt
Komitet sterujący
Aleksandra Łuczak
więcej zamknij
Agnieszka Rzeźnik
więcej zamknij