Logotypy projektu - MRImmuno-platforma szybkiej decyzji diagnostyczno-terapeutyczej u pacjentów z ogniskowym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego

Tytuł projektu: MRImmuno-platforma szybkiej decyzji diagnostyczno-terapeutyczej u pacjentów z ogniskowym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego

Dane projektu

Numer umowy:
POIR.04.01.04-00-0118/17
Akronim:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Okres realizacji:
01/07/2018 - 28/09/2021
Wartość projektu:
9221829,96
Wartość dofinansowania:
4869625,00
Procent wydatkowania środków:
73,72%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
46.20 %
Cel główny

Celem Projektu ,,MRImmuno-platforma szybkiej decyzji diagnostyczno-terapeutycznej u pacjentów z ogniskowym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego” jest zbudowanie systemu, który zgromadzi w jednym miejscu najważniejsze dane medyczne pacjenta, i czerpiąc wiedzę
z bazy profili badań, określi ryzyko wystąpienia stwardnienia rozsianego.

Planowane efekty:

  • kompletne narzędzie do gromadzenia i analizy danych z badań rezonansem magnetycznym, badań klinicznych, obrazowych, okulistycznych czy immunologicznych
  • możliwość automatycznej segmentacji danych z mózgu i rdzenia kręgowego na podstawie badania rezonansem magnetycznym
  • podniesienie efektywności i skuteczności diagnostyki stwardnienia rozsianego

Stopień realizacji projektu

46.20%
Opis projektu

1. Zebranie bazy badań RM retrospektywnych
2. Pogłębiona analiza retrospektywnych badań RM
3. Zastosowanie algorytmu w ocenie prospektywnej pacjentów
4. Korelacja kompletu danych klinicznych, immunologicznych i obrazowych
5. Nowy algorytm diagnostyki pacjentów ze zmianami ogniskowymi OUN

Projekt realizowany przez Start-up Pixel Technology i Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Dr hab. n.med. Mariusz Stasiołek
więcej zamknij
Komitet sterujący
J. Piekarski
więcej zamknij
L. Woźniak
więcej zamknij
M. Zielińska
więcej zamknij