Logotypy projektu - Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych

Tytuł projektu: Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych

Dane projektu

Numer umowy:
STRATEGMED2/268248/9/NCBR/2015
Okres realizacji:
22/07/2015 - 31/12/2021
Wartość projektu:
39592 320,00 (Wartość projektu dla UMED: 2701250,00)
Wartość dofinansowania:
2701250,00

Uwagi:

Wartość projektu ogółem (wszystkich Beneficjentów) 40 279 820 zł
Cel główny

Celem projektu NoteSzHD są badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych związków chemicznych, hamujących aktywność fosfodiesterazy 10A (PDE10A). W wyniku projektu NoteSzHD, zostanie uzyskany bezpieczny i wysoce aktywny inhibitor drobnocząsteczkowy PDE10A o nowatorskim mechanizmie działania charakteryzujący się wysoką selektywnością, korzystnymi parametrami farmakokinetycznymi oraz działaniem antypsychotycznym i prokognitywnym.

Stopień realizacji projektu

0%
Opis projektu

Przedmiotem projektu są badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych związków chemicznych, hamujących aktywność fosfodiesterazy 10A (PDE10A). W wyniku projektu NoteSzHD, zostanie uzyskany bezpieczny i wysoce aktywny inhibitor drobnocząsteczkowy PDE10A o nowatorskim mechanizmie działania charakteryzujący się wysoką selektywnością, korzystnymi parametrami farmakokinetycznymi oraz działaniem antypsychotycznym i prokognitywnym. Do tej pory nie zarejestrowano selektywnych inhibitorów PDE10. Nowy terapeutyk będzie mógł zostać wykorzystany w leczeniu schizofrenii i chorób z nią powiązanych oraz w chorobie Huntingtona. Ponadto scharakteryzowany zostanie mechanizm działania inhibitorów PDE10A i zbadane zostaną ścieżki sygnałowe modulowane przez aktywne związki.

Projekt NoteSzHD realizowany przez konsorcjum składające się z: Celon Pharma S.A., Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytutu Farmakologii PAN, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Nowatorskie podejście w terapii chorób neuropsychiatrycznych stanowi o innowacyjności projektu.

Projekt prowadzony jest przez Celon Pharma we współpracy z pięcioma partnerami naukowymi Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN, Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Instytutem Farmakologii PAN oraz Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu. Spółka Celon Pharma jest odpowiedzialna za kluczowe działania związane z rozwojem leku. Do zadań pozostałych członków konsorcjum należy eksploracja mechanizmów działania inhibitorów fosfodiesterazy 10A (PDE10A).

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki
więcej zamknij