Logotypy projektu - Nowatorski system do oceny i rehabilitacji zaburzeń układu równowagi – InnoReh

Tytuł projektu: Nowatorski system do oceny i rehabilitacji zaburzeń układu równowagi – InnoReh

Dane projektu

Numer umowy:
STRATEGMED2/266299/19/NCBR/2016
Okres realizacji:
01/09/2016 - 31/08/2020
Wartość projektu:
13523153,00
Wartość dofinansowania:
1052257,00
Procent wydatkowania środków:
70%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
77 %

Uwagi:

Wartość projektu ogółem (wszystkich Beneficjentów) 13 523 153 zł
Cel główny

Głównym celem projektu jest opracowanie, skonstruowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu diagnostyczno-rehabilitacyjnego przeznaczonego dla osób z zaburzeniami równowagi.

Stopień realizacji projektu

77%
Opis projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie, skonstruowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu diagnostyczno-rehabilitacyjnego przeznaczonego dla osób z zaburzeniami równowagi. Nowatorskie technicznie urządzenie wyposażone zostanie w oprogramowanie i protokoły diagnostyczne dla układu równowagi włączając ocenę funkcjonalną, która jest kluczowa dla zaprojektowania i monitorowania indywidualnego programu rehabilitacji zaburzeń. Urządzenie będzie również stosowane do wspomagania w leczeniu i nadzorowaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych a także ostrzegania przed upadkiem.

Funkcja bodyguard zostanie spersonalizowana na podstawie opracowanych wcześniej modeli biodynamicznych oraz umiejętności samouczenia się systemu Podstawą systemu będzie przenośne urządzenie elektroniczne oparte na czujnikach trójosiowych – żyroskopach i akcelerometrach – umieszczanych na określonej części ciała, wykonanych jako nowoczesne mikromechanizmy (MEMS). System ten stanowi powiązanie medycyny, biomechaniki, elektroniki oraz informatyki. Wykorzystanie najnowszych technik przy stosunkowo niskim wskaźniku cena/funkcjonalność stanowić będzie o atrakcyjności systemu na rynku urządzeń medycznych oraz powszechnie stosowanych (w wersji bodyguard). Dostępne dotychczas na światowych rynkach urządzenia charakteryzuje mniejsza uniwersalność przy znacznie wyższej cenie w stosunku do projektowanego urządzenia MEDIPOST.

Projekt realizowany w konsorcjum, w którym liderem jest Politechnika Łódzka. Konsorcjanci: – Instytut Medycyny Pracy im. Prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, LABO CLINIC sp. z o.o. w Olsztynie, Platinum Seed Incubator Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Uniwersytet Łódzki

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Józefowicz-Korczyńska
więcej zamknij