Logotypy projektu - Nowe narzędzie diagnostyki molekularnej i obrazowania w indywidualizowanej terapii raka piersi, tarczycy i gruczołu krokowego / MILESTONE

Tytuł projektu: Nowe narzędzie diagnostyki molekularnej i obrazowania w indywidualizowanej terapii raka piersi, tarczycy i gruczołu krokowego / MILESTONE

Dane projektu

Numer umowy:
STRATEGMED2/267398/4/NCBR/2015
Okres realizacji:
01/10/2015 - 31/12/2020
Wartość projektu:
800000,00
Procent wydatkowania środków:
98
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
100 %
Cel główny

Celem projektu jest stworzenie nowej koncepcji obejścia oporności na niektóre leki przeciwpłytkowe. Koncepcja ta ma polegać na działaniu na dwie różne grupy receptorów purynergicznych. Na początku realizacji projektu, w badaniach in vitro, zostaną wyłonione związki o największej aktywności biologicznej. Zostaną one  następnie poddane bardziej szczegółowej charakterystyce w kolejnych etapach zakończonych badaniami in vivo u zwierząt doświadcalnych. W projekcie będą wykorzystywane podstawowe techniki biologii molekularnej oraz zaawansowane badania z wykorzystaniem modeli zwierzęcych.

Projekt jest realizowany w okresie od grudnia 2016 do listopada 2019 roku. W tym czasie, w projekcie zostanie nowozatrudnionych 7 naukowców. Część zadań będzie wykonywana we współpracy z badaczami z placówek zagranicznych. Młodzi naukowcy realizujący projekt będą mieli możliwość odbycia szkoleń, a także krótkich staży badawczych w instytucjach partnerów zagranicznych.

Stopień realizacji projektu

100%
Opis projektu

W wyniku realizacji grantu opracowano klasyfikator molekularny, który pozwala na wyraźne zwiększenie skuteczności diagnostyki przedoperacyjnej zmian ogniskowych tarczycy z niejednoznacznym wynikiem BAC. Klasyfikator ten jest dostosowany do specyfiki populacji polskiej, a jego główną zaletą jest możliwość jego zastosowania na materiale resztkowym z BAC, bez konieczności dodatkowych nakłuć. Określono też skuteczność diagnostyczną 6 systemów stratyfikacji ryzyka ultrasonograficznego zmian ogniskowych tarczycy. Wykazano, że najskuteczniejszy w populacji polskiej jest system zaproponowany przez Europejskie Towarzystwo Tyreologiczne. System ten ma najwyższą czułość i pozwala, przy akceptowalnej swoistości, na ujawnienie największej liczby raków tarczycy odpowiadających ogniskom z niejednoznacznym wynikiem biopsji tarczycy.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Prof. dr hab. Dorota Słowińska-Klencka
więcej zamknij