Tytuł projektu: Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci Polsce

Dane projektu

Okres realizacji:
01/03/2017 - 30/06/2021
Wartość projektu:
13506515,00
Wartość dofinansowania:
2478775,00

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu
Projekt (akronim PersonALL) obejmuje badania nad molekularnym rozpoznawaniem ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL), najczęstszego nowotworu złośliwego u dzieci, pod kątem personalizacji leczenia. Planowane ultranowoczesne badania molekularne będą miały na celu identyfikację nowych czynników prognostycznych. Prowadzone będą również badania nad nowymi biomarkerami w ALL w oparciu o genomikę, proteomikę i transkryptomikę. Celem projektu jest również zgromadzenie materiału biologicznego do analiz masowych (wraz z bankowaniem komórek, kwasów nukleinowych). Zostanie opracowana nowoczesna metoda monitorowania skuteczności leczenia oparta na sekwencjonowaniu nowej generacji. Pozwoli to również na personalizację allogenicznego przeszczepiania komórek macierzystych i procedur około przeszczepowych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną.Projekt ma również na celu stworzenie zaawansowanego systemu informatycznego dla personelu medycznego i dla pacjentów. System ten będzie zawierał jednolitą bazę danych klinicznych, genetycznych i molekularnych dotyczących dzieci z ALL, jak również portal informacyjny dla pacjentów. Całościowym efektem projektu PersonALL będzie stworzenie innowacyjnej diagnostyki ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci, która pozwoli na dobranie bardziej celowanej terapii i w efekcie może doprowadzić do poprawy wyników leczenia.

Projekt jest realizowany w ramach programu STRATEGMED III  NCBR- „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”  NCBR, w ramach konsorcjum w skład, którego wchodzą: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – Lider projektu, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, NET-O-LOGY sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
prof. dr hab. n.med. Wojciech Młynarski
więcej zamknij