Logotypy projektu - Platforma do szybkiego, bezznacznikowego obrazowania, identyfikacji i sortowania podtypów komórek białaczkowych

Tytuł projektu: Platforma do szybkiego, bezznacznikowego obrazowania, identyfikacji i sortowania podtypów komórek białaczkowych

Dane projektu

Numer umowy:
POIR.04.04.00-00-16ED/18 00
Okres realizacji:
01/10/2019 - 29/12/2023
Wartość projektu:
26371262,50 (dla UMED 4667000,00)
Wartość dofinansowania:
26371262,50 (dla UMED 4667000,00)
Procent wydatkowania środków:
16.24%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
15 %
Cel główny

Celem głównym projektu jest zaprojektowanie, zbudowanie i optymalizacja platformy do wymuszonej spektroskopii/mikroskopii ramanowskiej, dzięki której możliwe będzie szybkie obrazowanie żywych krwinek. Zebrane dane, w połączeniu z bazą obrazów komórek białaczkowych, pozwolą na identyfikowanie i sortowanie komórek do zastosowań w diagnostyce i terapii.

Stopień realizacji projektu

15%
Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie i kliniczna implementacja urządzenia diagnostycznego do szybkiej, obiektywnej i tańszej diagnostyki komórek białaczkowych. Konsorcjum opracuje algorytm diagnostyczny, który – w połączeniu z unikalnym urządzeniem – umożliwi szybką analizę komórek białaczkowych i ich sortowanie bez użycia znaczników fluorescencyjnych. Przedsięwzięcie zrealizuje konsorcjum złożone z pięciu ośrodków akademickich, tj.: Uniwersytet Warszawski jako Lider Konsorcjum oraz partnerzy: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Jagielloński oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
prof. dr hab. n.med. Wojciech Młynarski
więcej zamknij