Tytuł projektu: Terapia komórkowa w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127. TREGS

Dane projektu

Numer umowy:
I Konkurs Umowa Konsorcjum nr 1/STRATEGMED/TREGS/2014
Okres realizacji:
01/09/2014 - 31/08/2019
Wartość projektu:
132000,00
Procent wydatkowania środków:
100

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu
Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Prof.dr hab. Wojciech Młynarski
więcej zamknij