Tytuł projektu: Akademia Zdrowia EcoUMED

Dane projektu

Okres realizacji:
01/01/2018 - 31/12/2023
Wartość projektu:
51000000,00
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
0.01 %

Stopień realizacji projektu

0.01%
Opis projektu
Osoby realizujące projekt
Kierownik Projektu
tomasz.jasinski
Komitet sterujący
Dr Jacek Grabowski
Prof. Dariusz Nowak
Michał Marek
Maciej Michalak
Magdalena Krynke
Tomasz Nowak