Tytuł projektu: Akademia Zdrowia EcoUMED

Dane projektu

Okres realizacji:
01/01/2018 - 31/12/2023
Wartość projektu:
51000000,00
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
0.01 %

Stopień realizacji projektu

0.01%
Opis projektu
Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Mgr Tomasz Jasiński
więcej zamknij
Komitet sterujący
Dr Jacek Grabowski
więcej zamknij
Prof. Dariusz Nowak
więcej zamknij
Michał Marek
więcej zamknij
Maciej Michalak
więcej zamknij
Magdalena Krynke
więcej zamknij
Tomasz Nowak
więcej zamknij